Rank
Player
Time
81 ethanstahl10 0:14.299
82 TraversFam 0:14.311
83 Flagshippy 0:14.314
84 Toxic_Thomas 0:14.333
85 thereismonkey 0:14.346
86 CalamityJD 0:14.354
87 Alex2011cool 0:14.355
88 brennenm 0:14.369
89 Apollo-Frenzy 0:14.378
90 skittles1981 0:14.404
  1. 4
  2. 5
  3. 6
  4. 7
  5. 8
  6. 9
  7. 10
  8. 11
  9. 12
  10. 13